Για την υποβολή του ολοκληρωμένου κειμένου της εργασίας σας - πρότασης συμμετοχής στο Συνέδριο, κατεβάστε στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα μορφοποίησης - κλικ εδώ.

Στη συνέχεια, στείλτε το μας με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: sec at neospaidagogos.gr (αντικαταστήστε το at με το @, χωρίς ενδιάμεσα κενά), ως την 31η Μαρτίου 2023. Σαν τίτλο του mail ας χρησιμοποιήσετε τον αριθμό της Θεματικής Ενότητας και τον τίτλο της εργασίας στα ελληνικά, π.χ. 04.Θ.Ε.: Εννοιολογική χαρτογράφηση με το Kidspiration στο νηπιαγωγείο. 05.Θ.Ε.: Το σύνδρομο Asperger και η κατανόησή του. Χρησιμοποιείστε σαν όνομα αποστολέα του mail σας, το πλήρες ονοματεπώνυμό σας στα ελληνικά [Επώνυμο Όνομα]. Μας βοηθά σημαντικά στην επεξεργασία των εργασιών και στις κρίσεις τους. Θα λάβετε απάντηση παραλαβής της εργασίας σας.

Παρατίθεται υπόδειγμα κειμένου του e-mail αποστολής της εργασίας:

Σας στέλνουμε για κρίση την εργασία, με τίτλο: 01.Θ.Ε. Αντιστροφή ρόλων στο παραμύθι "Σταχτοπούτα". Διδακτικό σενάριο
Κατηγορία εργασίας: Διδακτική Πρόταση/Διδακτικό Σενάριο/Καλή πρακτική
Αβγδ Εζηθικλμνξο
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed
e-mail: .........

Μεγέθη τελικών κειμένων:


Με φυσική παρουσία στο συνέδριο


1. Εισήγηση, ως 8 σελίδες Α4 (η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται)


2. Σύντομη Ανακοίνωση, ως 6 σελίδες Α4 (η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται)


3. Διδακτική πρόταση/Διδακτικό σενάριο/Καλή πρακτική, ως 6 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβάνονται η βιβλιογραφία και τα Φύλλα Εργασίας


4. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, ως 8 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβάνονται η βιβλιογραφία και τα screenshots)


Με συμμετοχή από απόσταση (χωρίς φυσική παρουσία στο συνέδριο)


1. Ηλεκτρονική Εισήγηση, ως 8 σελίδες Α4 (η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται) Απαιτείται και βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας


3. Ηλεκτρονική Σύντομη Ανακοίνωση, ως 6 σελίδες Α4 (η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται). Απαιτείται και βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας


3. Ηλεκτρονική Διδακτική πρόταση/Διδακτικό σενάριο/Καλή πρακτική, ως 6 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβάνονται η βιβλιογραφία και τα Φύλλα Εργασίας. Απαιτείται και βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας


3. Ηλεκτρονική παρουσίαση λογισμικού, ως 8 σελίδες Α4 (υμπεριλαμβάνονται η βιβλιογραφία και τα screenshots). Απαιτείται και βίντεο με την παρουσίαση της εργασίας


4. Αναρτημένη Ανακοίνωση, ως 4 σελίδες Α4 (η βιβλιογραφία συμπεριλαμβάνεται)


Παρακαλούμε, ας τηρήσετε επακριβώς το υποδεικνυόμενο συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης εργασίας. Μη τήρηση του προτύπου μορφοποίησης, συνεπάγεται μη εξέταση της εργασίας, μη προώθησή της στους Κριτές.


Αναφορικά με το βίντεο που θα συνοδεύει το κείμενο της ηλεκτρονικής εισήγησης


Θα πρέπει να κατασκευαστεί σε ανάλυση τουλάχιστον 720p (1280 pixels X 720 pixels). Ο ήχος να είναι κανονικός ως άριστος. Το μέγεθος του βίντεο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 ΜB, θα ανεβεί από τον κατασκευαστή του σε κάποια διεύθυνση στο internet, και θα μας κοινοποιηθεί με download link [Να γίνεται download χωρίς να μας ζητούνται κωδικοί ή σύνδεση]