Το πρόγραμμα του συνεδρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα ως το τέλος Μαρτίου 2019