Το πρόγραμμα του συνεδρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα Απριλίου 2019