Τα πρακτικά του 8ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" Αθήνα, 7 και 8 Μαΐου 2022. ISBN .......... :

Τα πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων βρίσκονται εδώ: http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html