Τα πρακτικά του 7ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" Αθήνα, 9-10 Μαΐου 2020. ISBN .......... :

Τα πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων βρίσκονται εδώ: http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html