Τα πρακτικά του 9ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" Αθήνα, 6 και 7 Μαΐου 2023. ISBN .......... :

Τα πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων βρίσκονται εδώ: http://users.sch.gr/synedrio/praktika.html