Για το περιοδικό

Είναι το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα. 
Σχεδιάστηκε κι υλοποιείται  ως υποστηρικτική διαδικασία στο θεσμό του ετήσιου συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός".
ISSN: 2241-6781

 

Στόχοι:

Η δημοσιοποίηση, η έρευνα, η ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού.

 

Συχνότητα έκδοσης:

Επιδίωξη η έκδοση 3 τευχών ετήσια. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης ύλης για την έκδοση άρτιου τεύχους, η έκδοση θα καθυστερεί μέχρι τη συγκέντρωσή της.

 

Δημοσιεύσεις:

 Οι δημοσιευμένες εργασίες υπογράφονται από τους συγγραφείς τους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενό τους.

 

Σύστημα κριτών:

Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του. Η Επιτροπή Κριτών απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων καθώς & από στελέχη καταξιωμένων ερευνητικών οργανισμών φορέων & ιδρυμάτων, με διδακτορικό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.

Η Επιτροπή Κριτών βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς επαύξησης - για ενδιαφερόμενους των προαναφερόμενων ιδιοτήτων.

 

Θεματικές περιοχές περιοδικού - Επιζητούμενη αρθρογραφία:

1η. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, συμβουλευτική στην εκπαίδευση

2η. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση

3η. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

4η. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης

5η. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση

6η. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)

7η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές, περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας, κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, διαπολιτισμική αγωγή, ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις

8η. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης

9η. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

10η. Άλλα θέματα. Ο,τιδήποτε αφορά τον Νέο Παιδαγωγό και δεν περιέχεται στις προηγούμενες θεματικές

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΣ (17-8-2015)

Αξιότιμοι υποψήφιοι αρθρογράφοι του περιοδικού, εξαιτίας των περιορισμών:

 αλλάζει ο τρόπος επιλογής άρθρων για δημοσίευση στο περιοδικό ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ.

Στο περιοδικό θα δημοσιεύονται πλέον άρθρα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί προηγούμενα στο ετήσιο συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ. Θα έχουν δηλαδή περάσει από τις διαδικασίες κρίσης αυτού του συνεδρίου, θα έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο και θα έχουν λάβει και τη θετική ανάδραση του συνεδριακού κοινού.

Από το σύνολο των συνεδριακών εργασιών του συνεδρίου του Ν.Π., θα επιλέγονται από τη Συντακτική Επιτροπή, το 10-20 % από αυτές, ως απάνθισμα του Συνεδρίου, για δημοσίευση στο επόμενο ή επόμενα τεύχη του περιοδικού Ν.Π.. Οι εργασίες θα δίνονται για αναδημιουργία στους συγγραφείς τους και θα τους ζητείται βελτιωμένη εκδοχή τους, χωρίς το συνεδριακό περιορισμό μέγιστου αριθμού σελίδων εργασίας – με υποχρέωση την επιστροφή μέσα σε ένα μήνα, ώστε να δημοσιευθούν στο επόμενο ή επόμενα τεύχη του περιοδικού ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Προσδοκούμε ότι στο απάνθισμα θα επιλέγονται καλύτερες συνεδριακές εργασίες – μέσα από μια μακρότερη περίοδο κρίσης - από ένα αναμενόμενο σύνολο 250 και πλέον εργασιών, κι αυτό θα έχει θετική επίπτωση στην πορεία του περιοδικού.

Σας καλούμε λοιπόν, αν επιθυμείτε περίπτωση εξέτασης δημοσίευσης του άρθρου σας στο περιοδικό, να υποβάλλετε το άρθρο σας, στις διαδικασίες του συνεδρίου http://neospaidagogos.gr/call_for_papers.html . Η περίοδος λήψης εργασιών και κρίσης τους θα αρχίσει από τον Οκτώβριο του 2015 και θα λήξει στο τέλος Ιανουαρίου 2016. Το άρθρο σας, αφού εγκριθεί, μπορεί να παρουσιαστεί στο συνέδριο αυτό είτε με τη φυσική σας παρουσία – είτε από απόσταση. Και στη συνέχεια θα εξεταστεί από τη Συντακτική Επιτροπή η περίπτωση ένταξής του στο συνεδριακό απάνθισμα κλ.π.

Με εκτίμηση
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»