α. Με ζωντανή συμμετοχή του/των εισηγητών μιας εργασίας -παρουσίαση της εργασίας στη συνεδριακή αίθουσα. Η συνεδρία θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο, στους εγκεκριμένους διαδικτυακούς σύνεδρους, συνδεδεμένους στο online συνεδριακό url

β. Από απόσταση: Με ζωντανή παρουσίαση της εργασίας μέσω διαδικτύου, στη συνεδριακή αίθουσα. Ο εισηγητής/οι εισηγητές θα εισηγούνται από την έδρα τους, ενώπιον της κάμερας και του μικροφώνου τους, με συνδεμένο τον υπολογιστή τους στο url του συνεδρίου. Επίσης θα απαντούν στις ερωτήσεις του Προεδρείου, μέσω της κάμεράς τους, που θα βρίσκεται στην συνεδριακή αίθουσα Και η συνεδρία αυτή θα μεταδίδεται στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένο δικτυακό url.

γ. Από απόσταση: Με μαγνητοσκοπημένη ασύγχρονη παρουσίαση της εργασίας (βιντεοεισήγηση) ενώπιον των σύνεδρων ή με video on demand. Τα βίντεο αυτά θα αναρτηθούν στο βιντεοκανάλι του συνεδρίου στο youtube

δ. Με κείμενο για δημοσίευση - γνωστότερo παλαιότερα ως αναρτημένη ανακοίνωση (συμμετοχή με δημοσίευση στον Τόμο Πρακτικών του συνεδρίου)