Παράταση υποβολής εργασιών για συμμετοχή στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός».


H Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 6ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός.» (διεξαγωγή: Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2019), ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο ότι - μετά από πληθώρα αιτημάτων - δίνεται παράταση στην υποβολή εργασιών, ως και την 1η Μαρτίου 2019.


1. Στόχοι του Συνεδρίου: Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη. Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων. Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογο

2. Ποιους αφορά: Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης

3. Γλώσσες του Συνεδρίου: Γλώσσες υποβολής των εργασιών για κρίση, μπορούν να είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά. Η παρουσίαση της εργασίας ενώπιον των σύνεδρων, στα ελληνικά.

4. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, θα κριθούν: Από την Επιστημονική Επιτροπή και την Επιτροπή Κριτών (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων, Διδακτόρων, Μεταπτυχιακών). Ανώνυμη ένθεν κι ένθεν κρίση.

5. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:

01. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

02. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση

03. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

04. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί

05. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα

06. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.

07. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.

08. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία - ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.

09. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.

10. Καινοτομία στην Εκπαίδευση

11. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning, Teachers4Europe, ERASMUS+

12. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης

13. Εκπαιδευτική Έρευνα

14. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)

15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης.

16. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

17. Άλλα θέματα

18. Αναλυτική περιγραφή της θεματολογίας: http://neospaidagogos.gr/thematology.html


6. Επιζητούμενες εργασίες: Σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου, που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α) Συμμετοχή με φυσική παρουσία - Εισηγήσεις - Σύντομες ανακοινώσεις - Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια - Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού - Αυτόνομες Συνεδρίες

β) Συμμετοχή από απόσταση (χωρίς υποχρεωτική φυσική παρουσία) - Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις (Βιντεοεισηγήσεις) - Διδακτικές Προτάσεις/Καλές Πρακτικές/Σενάρια - Αναρτημένες Ανακοινώσεις


7. Κρίσιμες ημερομηνίες:

Ως την 1η Μαρτίου 2019. Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για κρίση.

Ως την 15η Απριλίου 2019, λήξη διαδικασίας κρίσης.

Ως την 15η Απριλίου, 2019, ανάρτηση του συνεδριακού προγράμματος.

11-12 Μαΐου 2019 (Σαββατοκύριακο), διεξαγωγή συνεδρίου


Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://neospaidagogos.gr


Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@neospaidagogos.grΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ