Αξιότιμε, -η, -οι, -ες: 

ενημερώνουμε ότι το 8ο Συνέδριο του Νέου Παιδαγωγού, έχει μετακινηθεί χρονικά. 

Νέες ημερομηνίες τέλεσής του: 7-8 Μαΐου 2022 

• Τόπος: ο ίδιος (Triaena Business Center, Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα) 

• Νέα λήξη προθεσμίας κατάθεσης εργασιών: 31 Δεκεμβρίου 2021 

 

Παρακαλούμε, ας υποβάλλετε τις εργασίες σας μετά την 1η Ιουνίου 2021 

 

Με εκτίμηση 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

 

κλικ εδώ για ανάγνωση της Προκήρυξης του 8ου Συνεδρίου  του Νέου Παιδαγωγού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ