Νέος Παιδαγωγός

πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα
Ίδρυμα Ευγενίδου, 16 & 17 Μαΐου 2015


Στόχοι του Συνεδρίου
- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη

- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων

- Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς

- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος