Ως την 15η Φεβρουαρίου 2022 αναμένουμε ότι θα παραλάβουμε όλες τις κρίσεις των εργασιών από τους Κριτές.