Ως την 1η Μαρτίου 2019 αναμένουμε ότι θα παραλάβουμε τις κρίσεις των εργασιών από τους Κριτές. Στη συνέχεια θα τις ταξινομήσουμε και θα τις αποστείλουμε στους συγγραφείς.


1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η εργασία έχει λάβει κρίση θετικής αποδοχής, θεωρείται ότι έχει ενταχθεί οριστικά στις διαδικασίες του συνεδρίου (επόμενα: κατασκευή του τόμου πρακτικών και κατάρτιση του προγράμματος)


2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η εργασία έχει λάβει κρίση θετικής αποδοχής με όρους, δηλαδή προτάσεις κάποιων διορθώσεων, τότε θεωρείται ότι κι αυτή έχει ενταχθεί στις διαδικασίες του συνεδρίου. Θα ζητηθεί από τον συγγραφέα να προβεί στις προτεινόμενες διορθώσεις και να επιστρέψει το διορθωμένο κείμενο ως την 30 Μαρτίου 2019. Οι κριτές σε αυτήν την περίπτωση θα απαντήσουν οριστικά με αποδοχή ή μετατροπή σε αναρτημένη ανακοίνωση ή απόρριψη, ως τις 5 Μαρτίου 2019. Αν η απάντηση είναι "αποδοχή", τότε κι αυτές οι εργασίες θα περιληφθούν στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου και στο πρόγραμμά του


3η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η εργασία έχει λάβει κρίση μη αποδοχής από την πλειοψηφία των Κριτών της, τότε δε γίνεται δεκτή στη συνέχεια των συνεδριακών διαδικασιών


Σε όλες τις περιπτώσεις θα ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος εισηγητής. Ενδεχομένως να παρουσιαστούν μικρές αποκλίσεις από τις προσδιορισμένες ημερομηνίες κι αναλογα με το πλήθος των κατατεθειμένων εργασιών.