Ως την 15ηΑπριλίου 2022 αναμένουμε ότι θα παραλάβουμε όλες τις κρίσεις των εργασιών από τους Κριτές.