• Εισηγήσεις

  Πλήρες κείμενο ως 8 σελίδες Α4

  Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να παρουσιάσουν εισηγήσεις βασισμένες σε δόκιμες μεθοδολογίες κι ερευνητικές μεθόδους, σχετικές με τη θεματολογία του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες. Να μην ξεπερνούν τις 8 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

 • Σύντομες Ανακοινώσεις

  Πλήρες κείμενο ως 6 σελίδες Α4

  Οι σύντομες ανακοινώσεις αφορούν κυρίως εργασίες που είναι σε εξέλιξη ή επιμέρους τμήματά τους που η δημοσιοποίησή τους κρίνεται ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να μην ξεπερνούν τις 6 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένες σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

 • Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικού Λογισμικού

  Πλήρες κείμενο ως 8 σελίδες Α4

  Τα κείμενα των παρουσιάσεων εκπαιδευτικού λογισμικού συμπεριλμαβάνουν και την θεωρητική παιδαγωγική τεκμηρίωση-θεμελίωση αυτού, και την διδακτική πορεία του και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στην τάξη. Να μην ξεπερνούν τις 8 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένα σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης.

 • Διδακτικά Σενάρια/Καλές Πρακτικές/Εκπαιδευτικές δράσεις

  Πλήρες κείμενο ως 6 σελ. Α4

  Διδακτικό σενάριο είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των δημιουργών μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της. Περιλαμβάνει στοχοθεσία, θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου αλλά και τις θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές μεθόδους που ακολουθεί ο συγγραφέας του σεναρίου, και, τέλος, προτείνει φύλλα εργασίας. Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, επιθυμούν να συμβάλλουν στη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση παραδειγμάτων "καλών διδακτικών πρακτικών", συμπεριλαμβάνοντάς τα αφενός μεν στον τόμο πρακτικών, αφετέρου παρουσιάζοντας ενώπιον των σύνεδρων αντιπροσωπευτικά ανά εκπαιδευτικό κλάδο. Ως 6 σελίδες Α4, των Φύλλων Εργασίας συμπεριλαμβανόμενων, με τη μορφή και δόμηση επιστημονικής εργασίας

 • Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις

  Πλήρες κείμενο ως 8 σελ. Α4

  Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής ομιλητή στο συνέδριο, χωρίς φυσική παρουσία. Ο ομιλητής αυτής της κατηγορίας θα αποστείλει το πλήρες κείμενο της εργασίας του (ως 8 σελίδες Α4) και αφού κριθεί θετικά από την Επιτροπή Κριτών, στη συνέχεια θα αποστείλει το powerpoint της παρουσίασης της εργασίας του σε μορφή βίντεο, διάρκειας 20 λεπτών, με ενσωματωμένο το σπηκάζ της ομιλίας του (αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Η αισθητική της κατασκευής της παρουσίασης αφήνεται στην σκηνοθετική φαντασία του εισηγητή - και να συνάδει με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας!

 • Ηλεκτρονικές Σύντομες Ανακοινώσεις

  Πλήρες κείμενο ως 6 σελ. Α4

  Δίνεται η δυνατότητα ανακοίνωσης ομιλητή στο συνέδριο, χωρίς φυσική παρουσία του ομιλητή. Ο ομιλητής αυτής της κατηγορίας θα αποστείλει το πλήρες κείμενο της εργασίας του (ως 6 σελίδες Α4) και αφού κριθεί θετικά από την Επιτροπή Κριτών, στη συνέχεια θα αποστείλει το powerpoint της παρουσίασης της εργασίας του σε μορφή βίντεο, διάρκειας 20 λεπτών, με ενσωματωμένο το σπηκάζ της ομιλίας του (αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Η αισθητική της κατασκευής της παρουσίασης αφήνεται στην σκηνοθετική φαντασία του εισηγητή - και να συνάδει με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας!

 • Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις Λογισμικού

  Πλήρες κείμενο ως 8 σελ. Α4

  Δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης εκπαιδευτικού λογισμικού στο συνέδριο, χωρίς φυσική παρουσία του ομιλητή. Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή καλούν εκπαιδευτικούς που έχουν κατασκευάσει δικό τους εκπαιδευτικό λογισμικό (κι όχι εφαρμογές σε εμπορικά εκπαιδευτικά λογισμικά - που οι εργασίες αυτές ανήκουν στα διδακτικά σενάρια), να το παρουσιάσουν ενώπιον των σύνεδρων, μέσα σε 20 λεπτά. Απαιτείται θεωρητικό κείμενο τεκμηρίωσης του λογισμικού. Π.χ. τη διδασκαλία ποιου διδακτικου αντικειμένου επιτυγχάνουν - εξυπηρετουν, την πορεία διδασκαλίας στηριγμένη σε θεωρίες μάθησης, συγκριτικά αποτελέσματα επιτυχούς διδασκαλίας, βιβλιογραφικές αναφορές. Ο εισηγητής αυτής της κατηγορίας θα αποστείλει το πλήρες κείμενο της εργασίας του, που θα συμπεριλαμβάνει την θεωρητική παιδαγωγική τεκμηρίωση-θεμελίωση αυτού, την διδακτική πορεία του και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στην τάξη. Το κείμενο να μην ξεπερνά τις 8 σελίδες Α4 (της βιβλιογραφίας συμπεριλαμβανόμενης). Να είναι μορφοποιημένο σύμφωνα με το συνεδριακό πρότυπο μορφοποίησης. Αφού κριθεί θετικά από την Επιτροπή Κριτών, στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει το powerpoint της παρουσίασης της εργασίας του σε μορφή βίντεο, διάρκειας 20 λεπτών, με ενσωματωμένο το σπηκάζ της ομιλίας του (αυτό μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο). Η αισθητική της κατασκευής της παρουσίασης αφήνεται στην σκηνοθετική φαντασία του εισηγητή - και να συνάδει με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας!

 • Ηλεκτρονικά Διδακτικά Σενάρια/Καλές Πρακτικές/Εκπαιδευτικές δράσεις

  Πλήρες κείμενο ως 6 σελ. Α4

  Δίνεται η συμμετοχή στον ενδιαφερόμενο εισηγητή διδακτικού σεναρίου, καλής πρακτικής, παρουσίασης εκπαιδευτικής δράσης να συμμετάσχει από απόσταση - χωρίς φυσική παρουσία. Απαιτείται ολοκληρωμένο κείμενο (ως 6 σελίδες Α4, των Φύλλων Εργασίας συμπεριλαμβανόμενων, με τη μορφή και δόμηση επιστημονικής εργασίας), η κρίση και η έγκρισή του - κι η αποστολή στη συνέχεια του βίντεο παρουσίασης αυτής της εργασίας. Διδακτικό σενάριο είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των δημιουργών μέχρι τη λεπτομερή περιγραφή της ολοκλήρωσής της. Περιλαμβάνει στοχοθεσία, θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου αλλά και τις θεωρίες μάθησης και παιδαγωγικές μεθόδους που ακολουθεί ο συγγραφέας του σεναρίου, και, τέλος, προτείνει φύλλα εργασίας. Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, επιθυμούν να συμβάλλουν στη συγκέντρωση και δημοσιοποίηση παραδειγμάτων "καλών διδακτικών πρακτικών", συμπεριλαμβάνοντάς τα αφενός μεν στον τόμο πρακτικών, αφετέρου παρουσιάζοντας ενώπιον των σύνεδρων αντιπροσωπευτικά ανά εκπαιδευτικό κλάδο.

 • Κείμενα για τα πρακτικά

  Πλήρες κείμενο ως 4 σελ. Α4

  Τα κείμενα για συμπερίληψη στον τόμο πρακτικών (τα παλιά πόστερς) προσφέρουν την ευκαιρία σε ερευνητές να συμμετέχουν στο συνέδριο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, παρουσιάζοντας "διά του κειμένου τους" ερευνητικά αποτελέσματα, ενώπιον των αναγνωστών του τόμου πρακτικών. Παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της μη ανάγκης φυσικής παρουσίας του ή των συγγραφέων τους στο ζωντανό συνέδριο.