Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για στελέχωση των Προεδρείων των Συνεδριών του συνεδρίου. Έργο των μελών των Προεδρείων θα είναι η επιτυχής διεύθυνση και διεκπεραίωση συνεδρίας, είτε πρωινής είτε μεσηβρινής είτε μεταμεσημβρινής στο διήμερο της υλοποίησης του Συνεδρίου (Σάββατο και Κυριακή, 1 και 2 Απριλίου 2017, στο Ίδρυμα Ευγενίδου). Για να συμπεριληφθεί κάποιος σε Προεδρείο συνεδρίας (πρωινής, μεσημβρινής, μεταμεσημβρινής), θα πρέπει:

α) Είτε να διατελεί Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του τρέχοντος Συνεδρίου ή να διατέλεσε μέλος Ε.Ε. προηγούμενων Συνεδρίων του φορέα μας

β) Είτε να διατελεί Μέλος της Επιτροπής Κριτών του τρέχοντος Συνεδρίου ή να διατέλεσε Κριτής προηγούμενων Συνεδρίων του φορέα μας

γ) Είτε να διατέλεσε Μέλος Προεδρείου προηγούμενου ή προηγούμενων Συνεδρίων του φορέα μας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την αίτηση ένταξης σε Προεδρείο, κλικ, εδώ. Στη συνέχεια, ας μας τη στείλουν με e-mail στη διεύθυνση που ακολουθεί: sec at neospaidagogos.gr (αντικατάσταση του at με το @, χωρίς ενδιάμεσα κενά). Σαν τίτλο του mail ας χρησιμοποιήσουν το: "Αίτηση για ένταξη σε Προεδρείο Συνεδρίας". Ας χρησιμοποιηθεί σαν όνομα αποστολέα του mail, το πλήρες ονοματεπώνυμο στα ελληνικά [Επώνυμο Όνομα]. Μας βοηθά σημαντικά στην ταξινόμηση κι επεξεργασία των αιτήσεων. Η πρόσκληση ισχύει ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017

Προνόμια Μελών Προεδρείων (εφόσον επιλεγούν και διεκπεραιώσουν):


1. Παραλαβή Βεβαίωσης Σύνεδρου

2. Παραλαβή Ηλεκτρονικής Βεβαίωσης Μέλους Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.

2. Παραλαβή του ηλεκτρονικού Τόμου Πρακτικών του συνεδρίου, διαμέσου download link. Η παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του τόμου, περί το τέλος Μαρτίου 2017